Конференції

ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ І КОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ І ГАЛЬВАНОФОРЕТИЧНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ Ni
II. КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ ПОКРИТТІВ ПІСЛЯ ТЕРМООБРОБКИ

     
Н.Р.Медюх,
 
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1582

Анотація

Розглянуто можливість підвищення корозійної стійкості композиційних електролітичних та гальванофоретичних покриттів на основі нікелю при термообробці. Вивчено корозійну поведінку покриттів у 3%-ному розчині NaCl після різних режимів термообробки. Встановлено, що термообробка композиційних електролітичних покриттів систем Ni–B та Ni–Ti не впливає на корозійну стійкість ні власне матеріалу покриття, ні покриття, нанесеного на сталеву основу. Водночас гальванофоретичне покриття системи Ni–B–Mo2C після термообробки при 1100 ºС показало високу корозійну стійкість завдяки зменшенню пористості в результаті рідкофазного спікання.


ГАЛЬВАНОФОРЕТИЧНІ ПОКРИТТЯ, ЗМІЦНЮЮЧA ТЕРМООБРОБКА, КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНІ ПОКРИТТЯ, ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ КРИВІ, РІДКОФАЗНЕ СПІКАННЯ, СТАЦІОНАРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ