Конференції

СТАНДАРТИЗАЦIЯ ТЕРМIНОЛОГIЇ У ПОРОШКОВIЙ МЕТАЛУРГIЇ

 
Г.Г.Сердюк,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1587

Анотація

Проаналізовано сучасний стан стандарту з термінології порошкової металургії. Показано необхідність гармонізації стандарту із міжнародним стандартом ISO.


ГАРМОНІЗАЦІЯ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, ТЕРМІНОЛОГІЯ