Конференції

ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ЙМОВІРНОСТІ ДЕФЕКТІВ ПАКУВАННЯ В АУСТЕНІТІ ПРИ БЕЗПЕРЕРВНОМУ НАГРІВАННІ ТА ОХОЛОДЖЕННІ

В.В.Бурдін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1591

Анотація

Метод швидкісної рентгенівської зйомки дозволяє робити кількісну оцінку α - щільності ймовірності дефектів пакування в аустеніті. Особливістю визначення α з використанням методу швидкісного рентгенографування є те, що протягом одного нагріву і охолодження досліджуваним об’єктом і еталоном є той самий зразок. Вимірюється не абсолютне значення кутів положення ліній (111) і (311), а лише зміна їх положення відносно один одного. Розроблений метод дозволяє кількісно оцінити щільність ймовірності дефектів пакування в аустеніті безпосередньо в процесі фазових перетворень при безперервному нагріванні та охолодженні чистого заліза, сталі 30 і У8 у відпаленому, деформованому і загартованому вихідних станах. Процес утворення і розпаду аустеніту заліза і сталей супроводжується уширенням та взаємним зміщенням ліній (311) і (111).


АУСТЕНІТ, ЗАЛІЗО, МЕТОД ШВИДКІСНОГО РЕНТГЕНОГРАФУВАННЯ, НАГРІВ, ОХОЛОДЖЕННЯ, СТАЛЬ, ЩІЛЬНІСТЬ ЙМОВІРНОСТІ ДЕФЕКТІВ ПАКУВАННЯ