Конференції

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ІНДЕНТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНОГО СТАНУ МАТЕРІАЛУ

 
Е.П.Печковський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1593

Анотація

На матеріалах різного складу, з різним типом кристалічної та некристалічної будови, фазового і структурного станів методом автоматичного індентування з використанням раніш одержаного фундаментального рівняння індентування НIT / Е* = = 0,687ctgα(hs / hс) показано і фізично обґрунтовано, що величиною, яка обумовлює усі характеристики механічних властивостей конкретного матеріалу при навантаженні цим способом, є відношення контактної та позаконтактної глибини занурення індентора (hs / hс). Використання нової методології обробки та аналізу результатів інструментального індентування дозволяє індентифікувати структурний стан матеріалів на зразках малих розмірів.


ІНДЕНТУВАННЯ, МІЦНІСТЬ, ПРУЖНІСТЬ, СТРУКТУРА, ТВЕРДІСТЬ