ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ СКАНДІЄМ ТА ЦИРКОНІЄМ ТА МЕТОДІВ ОТРИМАННЯ СПЛАВІВ Al–Mg НА ЇХ СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ

Ю.В.Мільман,
 
О.Д.Нейков,
 
А.І.Сірко,
    
А.О.Шаровський,
 
Р.К.Іващенко,
  
Н.Г.Чайкіна
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1594

Анотація

Досліджено вплив легування скандієм та цирконієм сплавів Al–Mg, отриманих традиційним методом лиття та методами порошкової металургії, на їх структуру та механічні властивості. Встановлено, що порошкові сплави системи Al–Mg не рекристалізуються у процесі пластичної деформації та наступних нагрівань. У литих сплавах рекристалізація починається під час екструзії. Домішки скандію, цирконію та хрому стримують рекристалізацію сплавів при нагріванні до 550 °С. Легування сплавів Al–5% (мас.) Mg скандієм та цирконієм підвищує їх характеристики міцності на 80–120%. За характеристиками міцності порошкові леговані сплави суттєво перевищують литі аналогічного складу, маючи достатньо високу пластичність.


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, ДИСПЕРСНІ ЧАСТИНКИ, ЛИТТЯ, МЕТОДИ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, СТРУКТУРА