Конференції

ГРАДІЄНТНІ НАНОПОРИСТІ СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ КАРБІДУ КРЕМНІЮ ТА НІТРИДУ БОРУ В ПРОЦЕСАХ САМО ПОШИРЮВАННОГО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ

І.В.Уварова,
 
І.П.Боровинська,
 
В.В.Закоржевський,
 
І.Г.Мальована
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1604

Анотація

Досліджено високотемпературні, корозійностійкі, механічно міцні нанопористі структури на основі кабіду кремнію та нітриду бору, а також отримані із них ефективні мембрани. Зразки з кабіду кремнію та нітриду бору мали такі характеристики: відкрита пористість — відповідно, 40–48 і 38%; розмір пор — 0,05 і 0,045 мкм; межа міцності при згині — 29 і 19 МПа; газопроникність — 0,119 і 0,0819 мкм2. У мембранах виявлено ефект анізотропії: за того ж самого перепаду тиску потік газу залежить від напрямку його руху. Виявлений ефект дає змогу використовувати такі мембрани як “газові діоди” та в якості своєрідного сховища тих молекул газу, траєкторії яких заплутані у мембрані (зокрема, молекул водню).


ГОРІННЯ, ГРАДІЄНТ, ІНТЕРМЕТАЛІД, МІКРОСТРУКТУРА, ПОРОШОК, СУМІШ, ТЕМПЕРАТУРА, ЧАСТИНКА