Конференції

ЕНТАЛЬПІЇ ПЛАВЛЕННЯ І ТЕПЛОЄМНОСТІ НИЖЧИХ ГЕРМАНІДІВ РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1608

Анотація

На основі експериментально визначених температурних залежностей ентальпій сполук R5Ge3 (R = La, Pr, Gd, Dy, Ho, Lu) розраховано ентальпії плавлення і температурні залежності теплоємності для інших германідів цього складу.


ЕНТАЛЬПІЯ, ТЕПЛОЄМНІСТЬ, ТЕРМОДИНАМІКА