Конференції

Сегрегація домішок та формування домірних фаз на поверхні заліза

О.В.Крайников,
 
В.В.Щиголев
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/162

Анотація

Методами Оже-електронної спектроскопії та скануючої електронної мікроскопії вивчено кінетику поверхневої сегрегації домішок у феритних сталях з ультранизьким вмістом вуглецю в інтервалі температур 550-750oС. За температур нижче за 600oС головною сегрегуючою домішкою є вуглець, що витісняє з поверхні атоми сірки. Вище за 700oС домінують сірка і титану що витісняють з поверхні атоми фосфору. В інтервалі 600-700oС спостерігається конкуренція атомів сірки і фосфору, а склад поверхні виявляється різним для різних зерен. Розчинення сульфідів титану, що містяться в приповерхневих шарах деяких зерен, посилює сегрегаційний потік атомів сірки і фосфору і пригнічує сегрегацію фосфору. Поверхня зерен без сульфідних виділень збагачена фосфором.