Конференції

Вплив пластичного деформування на структуру та механічні властивості сплавів системи Ті-Si

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/163

Анотація

Досліджено структуру та механічні властивості подвійних сплавів системи Ті-Si в литому та деформованому на 90% ковкою станах. Фазовий аналіз показав наявність в литих та деформованих сплавах системи Ті-Si гексагонального титану та евтектичної фази Ti5Si3. Показано перспективність даної групи сплавів для додаткового легування та створення на їх основі жаростійких титанових сплавів з задовільною пластичністю за кімнатної температури. Подвійні сплави даної системи, завдяки їх повній біологічній інертності в організмі людини, є перспективними для медичного матеріалознавства та можуть бути використані для виготовлення імплантантів широкої номенклатури.