Конференції

Нерівноважні процеси в порошкових реагуючих системах в проблемі створення нового покоління матеріалів та технологій з елементами самоорганізації

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/165

Анотація

Проаналізовано реакційні процеси в порошкових системах з позицій нерівноважної термодинаміки і сформульовано загальні принципи створення матеріалів з елементами самоорганізації.