ВПЛИВ МIНЕРАЛЬНОГО Й ФАЗОВОГО СКЛАДУ ВИХIДНИХ СУМIШЕЙ НА ТВЕРДОФАЗНИЙ СИНТЕЗ КОРДIЄРИТУ

 
Є.П.Гармаш,
 
В.О.Юрченко,
  
В.В.Павліков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1664

Анотація

Вивчено фазові зміни та процеси утворення кордієриту в умовах твердофазного синтезу з використанням різної вихідної природної та синтетичної мінеральної сировини, в тому числі бінарних сполук (муліту, шпінелі, енстатиту), що утворюються на проміжних етапах синтезу. Встановлено, що синтез кордієриту проходить через дві стадії: утворення трьох термодинамічно стійких бінарних оксидних сполук у вигляді алюмомагнезіальної шпінелі, муліту та енстатиту; утворення кордієриту з багатофазної суміші, що містить крім бінарних сполук вільні оксиди α-Al2O3, SiO2 у кристалічній формі.


БІНАРНІ СПОЛУКИ, ЕВТЕКТИКА, КОРДІЄРИТ, МІНЕРАЛЬНА СИРОВИНА, ТВЕРДОФАЗНИЙ СИНТЕЗ, ТЕПЛОВЕ РОЗШИРЕННЯ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ