Конференції

НАПІВЕМПІРИЧНА МОДЕЛЬ ЕРОЗІЇ ПЛАСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПОТОЦІ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК

Б.О.Урюков,
 
Г.В.Ткаченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1667

Анотація

Проаналізовано гіпотезу Раффа–Видерхорна про участь декількох частинок в одиничному акті ерозії пластичних матеріалів в потоці твердих частинок. Запропоновано модель ерозійного руйнування на базі введення двох “сортів” частинок — первинних и вторинних, участь яких у процесі ерозії різна. Первинні частинки утворюють кратер з валиком залишкової деформації країв, а вторинні частинки видаляють витіснений матеріал. Число вторинних частинок одиничного акту ерозії визначено шляхом критеріального узагальнення відомих експериментальних даних. Знайдено, що показник степеня в формулі залежності швидкості ерозії від швидкості частинок змінюється, відповідно, від 3 до 2 при малих та великих швидкостях удару. Ріст швидкості ерозії з нагрівом мішені має межу через зменшення числа вторинних частинок. Вплив занадто твердих частинок, матеріал яких має високу швидкість звуку, знижує ерозію порівняно з частинками більш “м'якого” матеріалу через скорочення часу контактування.


ЕЛЕМЕНТАРНИЙ АКТ ЕРОЗІЇ, ЕРОЗІЯ В ПОТОЦІ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК, КРИТЕРІЇ СХОЖОСТІ, ПЕРВИННІ ТА ВТОРИННІ ЧАСТИНКИ, ПЛАСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ШВИДКІСТЬ ЕРОЗІЇ