ОСОБЛИВОСТІ ПРЕСУВАННЯ І СПІКАННЯ ПОДВІЙНИХ СУМІШЕЙ НА ОСНОВІ НАНОДИСПЕРСНОГО ГІДРОКСИАПАТИТУ

В.В.Скороход,
   
Л.Л.Коломієць,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1670

Анотація

Досліджено процеси пресування та спікання, а також структуру двофазних (гідроксиапатит–ситал і гідроксиапатит–трикальційфосфат) порошкових сумішей. Показано, що здатність до ущільнення цих порошкових сумішей є адитивною функ-цією чистих компонентів. Такому ж закону підпорядковується і здатність до спікання суміші (ГАП–ТКФ). Спікання ж бікомпонентної суміші (ГАП–ситал) відбувається у присутності рідкої фази, кількість якої, як встановлено експериментально, можна регулювати дисперсністю порошка ГАП. Використання нанодисперсного порошка, завдяки великій міжфазній поверхні, призводить до інтенсифікації дифузії ще в твердому стані, що викликає додаткову кристалізацію аморфної фази.


АМОРФНА ФАЗА, БІОСИТАЛ, ГІДРОКСИАПАТИТ, ЗДАТНІСТЬ ДО УЩІЛЬНЕННЯ ТА СПІКАННЯ СУМІШІ, ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТ