Конференції

ФАЗОВІ СТАНИ СПІНІНГОВАНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Fe–Mo–C ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

  
П.Г.Агравал,
 
М.А.Турчанін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1676

Анотація

Простежено еволюцію фазового стану спiнiнгованих сплавiв системи Fe–Mo–C в процесi in situ дослідження методом високотемпературної рентгенівської дифрактометрії вiд кімнатної температури до солідусу. Визначено температурний iнтервал iснування метастабільної фази типу β-Mn. Показано, що при 1273 К співіснують у рівновазі ГЦК-фаза на основi γ-Fe та твердий розчин на основi Мо2С, а при температурі 1473 К наряду з рідкою фазою співіснують у рівновазі γ-фаза та η-карбоінтерметалід типу W3Fe3C. Розраховано полiтермiчний перерiз при 11% (ат.) карбону.


CALPHAD-МЕТОД, МЕТАСТАБIЛЬНА ФАЗА ТИПУ β-MN, РІТВЕЛЬД-АНАЛІЗ, СИСТЕМА FE–MO–C, СПIНIНГОВАНI СПЛАВИ