ВПЛИВ СИЛІЦИДНИХ ПОКРИТТІВ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ 5ВМЦ

П.І.Глушко,
 
Б.М.Широков,
 
А.В.Шиян
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1678

Анотація

Досліджено вплив силіцидних покриттів та середовища випробувань на міцність та пластичність сплаву 5ВМЦ в інтервалі температур 25–1100 °С. Встановлено, що у всьому інтервалі температур зразки без покриття, випробувані в аргоні, мають більш високі міцність і пластичність, ніж зразки із покриттям, випробувані як в аргоні, так і на відкритому повітрі. Основною причиною зниження механічних властивостей зразків із покриттям є силіцидний шар, властивості якого залежать від температури випробувань.


ВІДНОСНЕ ВИДОВЖЕННЯ, МЕЖА МІЦНОСТІ, ПОКРИТТЯ, СИЛІЦИД, СПЛАВ, ТЕМПЕРАТУРА