МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ УЩІЛЬНЕННЯ ПОРОШКОВОЇ СУМІШІ Cu + Al2O3 ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ ГАРЯЧОМУ ПРЕСУВАННІ

 
Т.П.Гребенок,
 
Л.Ф.Очкас
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1689

Анотація

Проведено комп'ютерне моделювання динаміки ущільнення порошкових сумішей Cu + Al2O3 при імпульсному гарячому пресуванні з використанням динамічної системи третього порядку. За результатами моделювання отримано масив даних про часову залежність сили, яка розвивається в процесі механічної взаємодії робочого інструменту копра з нагрітою пористою заготівкою, часових змін густини, середніх квадратичних швидкостей деформації та напружень у матриці, що утворює пористе тіло. Побудована фазова траєкторія руху динамічної системи від початку ущільнення заготівки до пружного відскоку ударного інструменту характеризує динаміку удару. За умов об'ємної в'язкої течії виникає механотермічний ефект, котрий проявляється в підвищенні температури пористого тіла. Встановлено, що зсувна в'язкість матриці пористого тіла виявляє більш сильну залежність від початкової швидкості удару в порівнянні з температурою його нагрівання. Оцінено енергію активації процесу в’язкої течії матриці пористого тіла, що становить 0,266 еВ.


ДИНАМІКА УЩІЛЬНЕННЯ, ІМПУЛЬСНЕ ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, МІДЬ, МОДЕЛЮВАННЯ, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ПОРИСТЕ ТІЛО