Конференції

ЗВ´ЯЗОК ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ Cu–Sn–CuWO4–MoS2 З МІКРОМЕХАНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОВЕРХНІ ТЕРТЯ

А.Г.Косторнов,
 
О.І.Фущич,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1690

Анотація

Досліджено триботехнічні характеристики композиційного антифрикційного матеріалу Cu–Sn–CuWO4–MoS2 при роботі з мастилом і без нього за швидкостей ковзання 0,5; 1 і 1,5 м/с; проведено рентгеноструктурні дослідження матеріалу і його поверхонь тертя та визначено їх мікромеханічні характеристики. Пояснено механізм формування оптимальних триботехнічних характеристик зносостійкості композиційного антифрикційного матеріалу. Встановлено, що коефіцієнти тертя і зносу композиційного матеріалу зі зміною робочих параметрів при терті обумовлені зміною складу, структури і мікромеханічних характеристик поверхні фрикційної взаємодії.


ЗНОС, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ АНТИФРИКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, МЕХАНІЗМ, МІКРОМЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, СТРУКТУРА, ТЕМПЕРАТУРА, ТИСК, ШВИДКІСТЬ КОВЗАННЯ