МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI ЕЛЕКТРОIСКРОВИХ ПОКРИТТIВ ВIДНОВЛЕННЯ

С.М.Кириленко,
 
О.В.Паустовський,
 
М.П.Бережницька
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1694

Анотація

Визначено твердість, зносостійкість та внутрішні напруження в електроіскрових покриттях із сплавів на основі заліза. Зменшення динамічності процесу нанесення покриття при збільшенні енергії іскрового розряду та наявність пластичного аустеніту сприяє релаксації внутрішніх напружень у покритті та, відповідно, збільшенню його товщини.


ВНУТРІШНІ НАПРУЖЕННЯ, ЕЛЕКТРОІСКРОВІ ПОКРИТТЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ТВЕРДІСТЬ