Конференції

КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ АlN–ВN: ОДЕРЖАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ

Г.М.Макаренко,
  
В.Б.Федорус,
 
Т.В.Дубовик,
  
М.Г.Андреєва,
 
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1695

Анотація

Досліджено процес азотування прекурсора AlB2 в контрольованому потоці азоту з метою одержання композиційних порошків системи AlN–ВN. Показано, що в інтервалі температур 1000–1400 ºС утворюються високодисперсні безрозмельні порошки з рівномірним розподілом фаз AlN і ВN у композиції з домішкою AlВ12. Вивчено морфологію та розмір частинок порошків, а також мікроструктуру і властивості компактних зразків, виготовлених методом гарячого пресування. Розроблений матеріал має підвищені фізико-механічні властивості (порівняно з відомими композитами AВN), зокрема Rbm = 235 МПа, HV = 14,2 ± 1,3 ГПа. Високі міцність на згин та твердість зумовлені дрібнозернистою структурою зразків і зміцнювальною дією високодисперсних (≤1 мкм) включень додекабориду алюмінію.


АЗОТУВАННЯ, БОРИД АЛЮМІНІЮ, ВЛАСТИВОСТІ, МІКРОСТРУКТУРА, МОРФОЛОГІЯ ЧАСТИНОК, НІТРИД АЛЮМІНІЮ, НІТРИД БОРУ, ПРЕКУРСОР