ІНСТРУМЕНТАЛЬНА КЕРАМІКА НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЇ Al2O3 - ZrO2 - TiCN

Я.Г.Дятлова,
 
С.В.Агафонов,
 
С.Ю.Бойков,
 
С.С.Орданьян,
 
В.І.Румянцев
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1696

Анотація

Методом осадження з розчинів солей отримано композиційні оксидні порошки в системі Al2O3 - ZrO2(Y2O3) з 50 і 70% (об.) Al2O3. Питома поверхня порошків склала >75 м2/г. Встановленo взаємний вплив матриці з Al2O3 і t-ZrO2(Y2O3) на процес поетапної кристалізації α-Al2O3 і вплив передісторії отримання порошку на спікливість оксидних композицій. Методом гарячого пресування виготовлено кераміку на основі композиційних порошків Al2O3–ZrO2(Y2O3) з введенням 20% (об.) карбонітриду титану для випробування в якості ріжучого інструменту. Досліджено мікроструктуру та механічні властивості кераміки. Встановлено, що найкращі механічні властивості мають керамічні зразки, спечені при 1550 ºС під тиском 35 МПа: міцність на вигін — 950 МПа, тріщиностійкість —10,1 МПа • м1/2, твердість — 18,0 ГПа. На основі цієї кераміки виготовлено ріжучі пластини, які випробувані на працездатність і стійкість відповідно до ГОСТ 26613–85.


КАРБОНІТРИД ТИТАНУ, КОМПОЗИЦІЙНІ НАНОСТРУКТУРОВАНІ МАТЕРІАЛИ, РІЖУЧА КЕРАМІКА, СИСТЕМА AL2O3–ZRO2, ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ