Конференції

Моделювання теплового поля фрикційної пари за гальмівний цикл

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #09
http://www.materials.kiev.ua/article/17

Анотація

Побудовано математичну модель теплового поля фрикційної пари за гальмівний цикл, яка враховує мікронерівності поверхонь тертя. Залежність величини теплового потоку від часу гальмування отримано за даними розрахунку й натурних вимірювань.