Конференції

ОСОБЛИВОСТІ АНОДНОГО ОКИСНЕННЯ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ SiC–TiB2–B4C В 3%-НОМУ РОЗЧИНІ NaCl

 
В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
   
Л.І.Кузнєцова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1700

Анотація

За допомогою методів потенціодинамічних поляризаційних кривих і кількісної оже-електронної спектроскопії досліджено кінетику, механізм формування та пошаровий фазовий склад оксидних плівок, що утворилися внаслідок анодного окиснення кераміки системи SiC–TiB2–B4C з 10 та 40% (мас.) бориду титану в 3%-ному розчині NaCl. Показано, що у першому випадку утворюється двошарова оксидна плівка (верхній шар — ТіО2, нижній — β-Ті2О3), а у другому — тришарова (в середній її частині оксид β-Ті2О3, у верхньому та нижньому шарах — нестехіометричний оксид β-ТіО). Обидві кераміки, особливо з 10% TiB2, характеризуються високою стійкістю до корозії.


АНОДНЕ ОКИСНЕННЯ, БОРИД ТИТАНУ, КАРБІД БОРУ, КАРБІД КРЕМНІЮ, КЕРАМІКА, ОЖЕ-СПЕКТРОСКОПІЯ, ОКСИДИ ТИТАНУ, ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ КРИВІ