ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ І МОРФОЛОГІЯ ПОРОШКІВ СПЛАВУ Ni–Co В РЕЖИМАХ ПОТЕНЦІОСТАТИЧНОГО І ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРОЛІЗУ

К.Ігнатова,
 
Л.Петков
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1701

Анотація

Знято поляризаційні залежності для різних співвідношень Ni2+/Со2+, а також умови утворення порошку сплаву Ni–Co в аміачно-хлоридному електроліті. Морфологію та елементний склад порошкового сплаву Ni–Co визначено методами скануючої електронної мікроскопії та енерго-дисперсивного аналізу залежно від співвідношення Ni2+ і Со2+ в розчині. Вивчено також вплив використаних режимів — потенціостатичного та квадратно-імпульсного. Встановлено, что збільшення співвідношення Ni2+/Со2+ в розчині приводить до утворення дрібнодисперного порошку, а також підвищує як дисперсність (середній розмір частинок сягає 3–5 мкм), так і гомогенність порошків; при цьому вміст оксидів в порошках Ni–Co зменшується до 2%. Збільшення частоти пульсації до 1000 Гц при постійних інших умовах зменшує дендритоутворення і можливість агломерування порошкових частинок.


CO, NI, NI-CO СПЛАВИ, ІМПУЛЬСНИЙ ЕЛЕКТРОЛІЗ, МЕТАЛЕВІ ПОРОШКИ, МОРФОЛОГІЯ, ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ КРИВІ