ВПЛИВ ДОБАВОК СТИБIЮ ТА БIСМУТУ НА ЕЛЕКТРОХIМIЧНУ КОРОЗIЮ ЛИТИХ АЛЮМIНIЄВО-СИЛIЦIЄВИХ СПЛАВIВ У СЕРЕДОВИЩI 3%-НОГО РОЗЧИНУ NaCl

М.О.Красовський,
 
В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1702

Анотація

За допомогою методів поляризаційних кривих та скануючої електронної мікроскопії вивчено стійкість потрійних сплавів алюмінію із силіцієм і бісмутом (до 0,5% (мас.) Ві) та алюмінію із силіцієм та стибієм (до 0,5% (мас.) Sb) до пітінгової корозії у середовищі 3%-ного розчину NaCl. При концентраціях легуючого елемента до 0,05% (мас.) струмові показники зменшуються і, як наслідок, зменшується швидкість корозійного процесу, а при вищих концентраціях стибію та бісмуту густина струму початку пасивації зростає та зменшується протяжність активної області на потенціодинамічних кривих. Це свідчить про зниження корозійної стійкості сплавів.


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, АЛЮМІНІЙ, БІСМУТ, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, КРЕМНІЙ, ПІТІНГОВА КОРОЗІЯ, СИЛУМІН, СТИБІЙ