ЕВОЛЮЦІЯ МІКРОСТРУКТУРИ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ З ДИСПЕРГОВАНИМ ОКСИДОМ ЦИРКОНІЮ

K.Ранжбар
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1703

Анотація

Керамічні композиційні матеріали на основі оксиду алюмінію без домішок і з певною кількістю диспергованого оксиду цирконію, який знаходився у вигляді тетрагональної, моноклінної та кубічної модифікацій, досліджували з використанням скануючої електронної мікроскопії та аналізу зображень. Порошки на основі оксиду алюмінію з диспергованим оксидом цирконію одержували частково за допомогою хімічних реакцій, а потім спікали на повітрі при температурі 1600 °C протягом 2 год. При введенні частинок оксиду цирконію розміри зерен матриці оксиду алюмінію зменшуються більш ніж у 6 раз. Знайдено складні залежності між алотропічними модифікаціями оксиду цирконію та різними мікроструктурними параметрами, такими як розмір зерен матриці та їх розподіл, аномальний ріст зерен, гранулометричний склад діоксиду цирконію, розмір пор, характер зламу, міжчастинкова відстань та ін.


ЕВОЛЮЦІЯ МІКРОСТРУКТУРИ, КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСПЕРГОВАНИМ ДІОКСИДОМ ЦИРКОНІЮ, ЧАСТИНКИ