Конференції

Використання методу дислокаційної динаміки для аналізу структурної чутливості тріщиностійкості ОЦК металів, схильних до квазікрихкого руйнування

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1706

Анотація

Методом дислокаційної динаміки промодельовано взаємодію тріщини з субструктурою. Розглянуто два випадки: вплив розміру зерна та деформаційної субструктури на закономірності розповсюдження тріщини в ОЦК металах. Показано, що аномальний характер залежностей тріщиностійкості від розміру зерна та ступеню пластичної деформації може бути пояснений з урахуванням особливостей взаємодії дислокацій, які емітуються з вершини тріщини, з границею зерна або комірковою структурою, що формується в деформованому стані. Результати розрахунків добре узгоджуються з експериментальними залежностями.Повний текст


ДЕФОРМАЦІЙНА СУБСТРУКТУРА, ДИСЛОКАЦІЙНА ДИНАМІКА, РОЗМІР ЗЕРНА, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ