Структура і механічні властивості сплавів системи Al—Fe—Cr для підвищених температур, зміцнених наноквазікристалічними частинками, додатково леговані Ti, Mo і Nb

 
Ю.В.Мільман,
   
А.О.Шаровський,
   
О.Д.Нейков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1716

Анотація

Досліджено вплив додаткового легування Ti, Nb і Mo на підвищення робочої температури наноструктурних сплавів системи Al—Fe—Cr, в яких алюмінієва матриця зміцнена квазікристалічними частинками. Прутки досліджених сплавів діаметром 6 мм отримані з водорозпилених порошків екструзією без спікання. Завдяки розробленим режимам одержання напівфабрикатів у всіх прутках досліджуваних складів збережено двофазну структуру порошку — алюмінієву матрицю, зміцнену наноквазікристалічними частинками. Всі досліджені сплави демонструють високу термічну стабільність. Сплав Al94Fe2,5Cr2,5Mo0,5Ti0,5 є найбільш стабільним за рівнем твердості при відпалі при 400 °С. Найвищою міцністю при 400 °С володіють сплави, які додатково леговані Nb. Повний текст


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, МІЦНІСТЬ, НАНОКВАЗІКРИСТАЛИ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, СТРУКТУРА, ФАЗОВИЙ СКЛАД