Зношування ферритної і аустенітної сталей при впливі незакріплених частинок коксу

 
А.Г.Гогоці,
  
Ю.І.Зозуля,
 
Б.М.Малиновський,
  
М.В.Губинський,
 
С.С.Федоров
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1722

Анотація

З’ясовано закономірності зносу сталей Cт. 3 і AISI 304 при терті по коксу. Проводили випробування на абразивний знос методом обертання з варіюванням сили притиску зразків сталей по порошку коксу. Досліджували абразивний знос, зміцнення при стисканні, мікротвердість поблизу поверхні тертя, характер руйнування поверхні тертя. Показано, що особливості деформаційного зміцнення матеріалу визначають зносостійкість при абразивному зносі. Відмінності в характері деформаційного зміцнення сталей Cт. 3 і AISI 304 приводять до того, що при малих тисках тертя Cт. 3 має більшу зносостійкість, ніж нержавіюча сталь AISI 304. При тиску більше 30 кПа більшу зносостійкість проявляє сталь AISI 304. Повний текст


ДЕФОРМАЦІЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, РУЙНУВАННЯ