Конференції

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОЧЕННЯ АЛМАЗНИХ ДИСПЕРСНИХ КОМПОЗИЦІЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗПЛАВАМИ, ЩО МІСТЯТЬ АДГЕЗІЙНО-АКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ

В.О.Євдокимов,
   
Т.Б.Коноваленко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #47
http://www.materials.kiev.ua/article/1750

Анотація

Застосовано методику, яка дозволила виявити причини відмінності процесів просочення сплавами, що містять адгезійно-активний компонент, від класичного просочення. При цьому розглянуто залежність глибини просочення від наявності адгезійного компонента в сплаві, відносної активності сплаву, що просочує; розміру частинок, що просочуються, і якості їхньої поверхні. Проведені дослідження з просочення адгезійно-активними сплавами композицій, що містять алмази, і аналіз отриманих результатів дозволили розробити нову технологію виготовлення композиційних матеріалів інструментального призначення, що містять алмази.


АДГЕЗІЙНО-АКТИВНІ МЕТАЛИ, АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ, АЛМАЗНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ПРОСОЧЕННЯ