Конференції

Сучасні методи синтезу нанокристалічних порошків алюмокобальтової шпінелі

В.В.Цукренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1758

Анотація

Проаналізовано сучасні методи синтезу нанокристалічного порошку алюмокобальтової шпінелі CoAl2O4 з метою подальшого використання її для забарвлення композитів у системі ZrO2—Y2O3—CeO2—Al2O3—СоО. Встановлено вплив вихідних речовин та режимів термічної обробки на колір та властивості порошків CoAl2O4. Сучасні методи синтезу дозволяють отримати нанокристалічний порошок алюмокобальтової шпінелі з зеленим чи синім забарвленням з широким розподілом первинних частинок за розміром при різних температурах. Остаточно вибір методу синтезу CoAl2O4 визначається конкретними умовами застосування необхідних матеріалів.


АЛЮМОКОБАЛЬТОВА ШПІНЕЛЬ, НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК, СИНТЕЗ