Конференції

Розробка конструкцій керамічних імплантатів з композита на основі діоксиду цірконію.
1. Дентальні імплантати

В.В.Лашнева,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1759

Анотація

Розроблено конструкції дентальних імплантатів з нового керамічного матеріалу на основі композита діоксиду цирконію. Проведений аналіз напружено-деформованого стану біомеханічної системи дентальний імплантат—кістка показав, що необхідна експлуатаційна міцність імплантатів забезпечена, а навантаження на кісткову тканину не приводять до її перенапруження. Виготовлено дослідні зразки дентальних імплантатів.


ДЕНТАЛЬНИЙ ІМПЛАНТАТ, КЕРАМІКА, КОМП"ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, КОНСТРУКЦІЯ, НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН