Дослідження впливу відпалу в різних середовищах на властивості композицій TiN—TiB2

О.С.Петухов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1764

Анотація

Вивчено вплив ізотермічного відпалу в атмосфері азоту і у вакуумі на фазовий склад і зносостійкість керамічних композицій TiN—TiB2 із вмістом бориду 36 і 50% (мас.), отриманих електророзрядним спіканням. Після відпалу в азоті підвищується відносна кількість TiN в результаті взаємодії диборида титану з азотом. Відпал у вакуумі призводить до зменшення відносної інтенсивності рефлексів TiN і формуванню певної неідентифікованої кристалічної фази (типу TiNxОy), а також до підвищення стійкості різального інструменту після відпалу у вакуумі з 0,05 до 4,5 хв.


ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНЕ СПІКАННЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ІЗОТЕРМІЧНИЙ ВІДПАЛ, КОМПОЗИЦІЯ TIN—TIB2, РІЖУЧИЙ ІНСТРУМЕНТ