Термічна стійкість на повітрі деяких порошкоподібних карбідів

В.Г.Кудін
 

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1768

Анотація

Досліджено окиснення порошкоподібних TiC, ZrC, Cr3C2 і WC на повітрі в неізотермічному режимі з одночасним проведенням диференціально-термічного аналізу на дериватографе Q-1500. Встановлено, що окиснення TiC, ZrC, Cr3C2 і WC супроводжується великими екзотермічними ефектами. Найбільш термічно стабільним є Cr3C2, а найменш — ZrC.


ОКИСНЕННЯ НА ПОВІТРІ, ПОРОШКОПОДІБНІ TIC, ZRC, CR3C2 І WC.