Зміцнення піноскла високодисперсним продуктом взаємодії нестехіометричного карбіду кремнію з оксидами металів

   
Е.В.Теплюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1769

Анотація

Вивчено вплив високодисперсних композиційних порошків, що утворюються в результаті взаємодії нанорозмірного карбіду кремнію з оксидами металів (Fe2O3, TiO2, WO3, Cr2O3), на формування структури і міцність піноскла. Досліджено структуру сформованого високоміцного піноскла.


КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПОРОШОК, ПИТОМА МІЦНІСТЬ, ПІНОСКЛО, СТРУКТУРА