Колективні механізми і вплив температур ініціювання та зовнішнього середовища при СВС на термокінетичну поведінку реакційної системи

 
В.В.Скороход,
 
К.М.Петраш
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1772

Анотація

В межах розробленої раніше авторами термокінетичної моделі реакційної взаємодії в перитектичній системі на основі синергетичного підходу з урахуванням температурної залежності рівноважної концентрації тугоплавкого компонента в рідкій фазі комп’ютерним експериментом встановлено існування різного роду кінетичних траєкторій розвитку реакційного процесу. Це зумовлено нелінійною залежністю концентрації тугоплавкого компонента в розплаві від температури. Внаслідок цього початкові теплові умови проведення процесу, як і константи швидкостей елементарних процесів, визначають характер траєк-торій його розвитку.


АЛЮМІНІЙ, КОНТАКТНЕ ПЛАВЛЕННЯ, ПОРОШКОВА СУМІШ, ТЕРМОКІНЕТИКА, ТИТАН, ФІЗИКО-ХІМІЧНА МОДЕЛЬ