Конференції

Особливості формування інтерметалідного шару при різних режимах сплавлення титану та алюмінію в атмосфері повітря

О.С.Савєльєва,
 
М.М.Ворон,
 
С.М.Котляр,
 
Д.А.Берест,
 
Я.М.Шалений
 

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1776

Анотація

Роглянуто спосіб отримання шаруватого композитного матеріалу Ti—Al з інтерметалідним шаром сплавленням титану й алюминию в атмосфері повітря. Вивчено особливості формування інтерметалідних шарів різної товщини в залежності від температурно-часових параметрів технології й використаних флюсів на границі поділу металів.


АЛЮМІНІЙ, ІНТЕРМЕТАЛІДИ СИСТЕМИ TI—AL, ТИТАН, ШАРУВАТІ КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ