Конференції

Вплив концентрації вольфраму на корозійну стійкість композиційних матеріалів Cu—W, отриманих електронно-променевим випаровуванням-конденсацією

В.Г.Гречанюк,
 
В.О.Чорновол,
 
О.В.Старостіна
 

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1782

Анотація

Досліджено вплив концентрації вольфраму на корозійну стійкість композиційних матеріалів Cu—W, отриманих електронно-променевим випаровуванням-конденсацією в дистильованій воді. Методом мікрорентгеноспектрального аналізу вивчено структуру поверхневого шару після корозійних випробувань. На основі гравіметричних випробувань розраховано масові й глибинні показники корозії. Показано кореляцію між результатами структурних досліджень та корозійними поляризаційними діаграмами.


ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА ТЕХНОЛОГІЯ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, СТРУКТУРА