Конференції

Структура та властивості металоборидних евтектичних сплавів систем Ti—Mo—B та Nb—Mo—B

О.А.Потажевська,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1787

Анотація

Досліджено структуру та фізико-механічні властивості металоборидних евтектичних сплавів систем Ti—Mo—B та Nb—Mo—B: мікротвердість при кімнатній температурі та твердість в інтервалі температур від кімнатної до 900 °С. Встановлено, що часткова стабілізація молібденом фази на основі β-титану приводить до утворення багатокомпонентної матриці β + α″ + ω при [Mo]/([Ti] + [Mo]) = ~0,05 (вміст металів у % (ат.)), внаслідок чого мають місце максимуми на концентраційних залежностях мікротвердості та твердості. Максимальне зміцнення β-матриці (до 6,1—6,9 ГПа) спостерігається в області складів 0,45 < [Mo]/([Ti] + [Mo]) < 0,8. Визначено, що температура початку різкого знеміцнення сплавів системи Ti—Mo—B залишається практично незмінною в області складів із багатофазною матрицею та зростає приблизно на 200 °С в області з β-матрицею. У сплавах системи Nb—Mo—B при збільшенні вмісту молібдену мікротвердість зростає від 9,4—12,6 ГПа для евтектики β + (Nb1-xMox)3В2, до 15,6 ГПа для β + (N1-xMox)3В2 + (Mo2B) і до 16,9 ГПа для β + (M2B).


БОРИД, ЕВТЕКТИКА, МАТРИЦЯ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, МОЛІБДЕН, ТВЕРДІСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА ПОЧАТКУ ЗНЕМІЦНЕННЯ