Стійкість до високотемпературного окиснення матеріалів на основі МАХ-фаз систем Ti—Al—(C, N)

О.В.Старостіна,
 
Т.А.Пріхна,
 
В.Б.Свердун,
 
В.Є.Мощіль,
  
Д.В.Туркевич,
 
Т.В.Басюк,
 
А.В.Козирєв,
 
Д.Ліцкендорф,
 
Т.Кабьйош,
 
П.Шартье
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1821

Анотація

Вивчено стійкість до окиснення на повітрі методами ТГ та ДТА MAX-фаз структурних типів 211 і 312 систем Ti—Al—(C, N) і твердих розчинів Ti2Al(CxN1-x)y. Встановлено, що фаза Ti3AlС2 більш стабільна, ніж Ti2AlС, і дані карбіди більш стабільні, ніж тверді розчини Ti2Al(CxN1-x)y . При зростанні вмісту N в Ti2Al(CxN1-x)y до 0,75 стійкість до окис-нення знижується. Ущільнення в умовах високих тиску (2 ГПа) і температур (1400 °С) змінює кінетику окиснення й підвищує стійкість матеріалів до нього.


ВИСОКІ ТИСКИ, МАХ-ФАЗИ СИСТЕМ TI—AL—(C, N), ТЕРМОГРАВІМЕТРІЯ І ДИФЕРЕНЦІЙНО-ТЕРМІЧНИЙ АНАЛІЗ