Конференції

Математичне моделювання способу спільного визначення капілярного комплексу та кінематичної в’язкості рідини

К.І.Луданов
 

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1825

Анотація

Проведено математичне моделювання способу спільного визначення капілярного комплексу (добутку квадрата капілярної сталої на косинус крайового кута змочування) і кінематичної в’язкості рідини на основі так званого методу капіляра, який раніше було застосовано для вимірів окремо поверхневого натягу рідини (по формулі Жюрена) та окремо її кінематичної в’язкості (у віскозиметрі Уббелодє). Визначення цих фізичних властивостей рідини в роботі проведено в рамках єдиного експерименту по всмоктуванню рідини в циліндрічний капіляр проти сил ваги на основі точної апроксимації біномом Ньютона відомого рівняння Е. Уошбурна, яке описує кінетику процесу всмоктування.


ДИНАМІЧНИЙ КРАЙОВИЙ КУТ, КАПИЛЯРНЕ ВСМОКТУВАННЯ, КАПІЛЯРНА СТАЛА, КІНЕМАТИЧНА ВЯЗКІСТЬ, МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, РІВНЯННЯ УОШБУРНА