Фазові рівноваги і термодинамічні властивості сплавів потрійних систем Ni—B—Ме

В.Г.Кудін
 

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1828

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії при 1770—1840 K визначено ентальпії змішування рідких сплавів Ni—B—Ме і подвійних граничних підсистем. Ентальпії змішування досліджених сплавів характеризуються значними екзотермічними ефектами. Встановлено фазовий склад багатих на нікель областей концентрацій систем Ni—B—Ме, де Me — Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Al, Ga, In, Si, Ge, Sn, особливості кристалічних структур та властивостей сполук, що утворюються в системах Ni—B—Me в залежності від умов синтезу.


БОР, ІЗОТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ ДІАГРАМ СТАНУ, КАЛОРИМЕТРІЯ, НІКЕЛЬ, ПЕРЕХІДНІ ТА НЕПЕРЕХІДНІ МЕТАЛИ, РОЗПЛАВИ, ТЕРМОДИНАМІКА, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ