Конференції

ЗМОЧУВАННЯ ДІОКСИДУ ОЛОВА РОЗПЛАВАМИ СРІБЛО—МІДЬ У ПОВІТРЯНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ю.В.Найдіч,
 
Т.В.Сидоренко,
 
Б.К.Лупин
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #48
http://www.materials.kiev.ua/article/1866

Анотація

Вивчено процеси змочування та контактної взаємодії розплавів системи Ag—Cu—O на поверхні діоксиду олова (з різною поруватістю зразків) у повітряному середовищі при температурах 1170—1270 К. Досліджено мікроструктуру зони контакту кераміка—метал.