ДІОКСИД ОЛОВА: БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО КАПІЛЯРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ (ОГЛЯД)

Т.В.Сидоренко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #48
http://www.materials.kiev.ua/article/1867

Анотація

Представлено загальний огляд літературних джерел та проведено аналіз даних щодо основних параметрів діоксиду олова (SnO2 ), його фізико-хімічних властивостей та найбільш важливих сфер застосування. Розглянуто перспективи подальших досліджень капілярних та адгезійних властивостей керамічних матеріалів на основі SnO2 .


ДІОКСИД ОЛОВА, ЗМОЧУВАННЯ, НЕСТЕХІОМЕТРІЯ, РУТИЛ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ