СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ Fe—P—B І КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЇХ ОСНОВІ

О.В.Сухова,
 
Н.В.Карпенко,
 
Н.С.Лябах
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #48
http://www.materials.kiev.ua/article/1872

Анотація

Досліджено структурно-фазовий склад і властивості твердих сплавів Fe—12% (мас.) P—B, легованих 0,01—4% (мас.) В. Для отримання композиційних матеріалів, що працюють в умовах абразивного зносу за підвищених температур, рекомендовано сплав-наповнювач Fe—12% (мас.) P—1% (мас.) B. Визначено закономірності формування структури та властивостей границь поділу між частинками наповнювача і сплавами-зв’язками на мідній основі в композиційних матеріалах, отриманих методом просочення.


ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, НАПОВНЮВАЧ, ПРОСОЧЕННЯ, СТРУКТУРА, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ