ВИКОРИСТАННЯ ПРИПОЇВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ Ag—Cu—O ДЛЯ ПАЯННЯ НА ПОВІТРІ І МЕТАЛІЗАЦІЇ ПЕРОВСЬКІТНОЇ КЕРАМІКИ

Т.В.Сидоренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #48
http://www.materials.kiev.ua/article/1876

Анотація

Досліджено можливість паяння та металізації на повітрі перовськітної НЦТС-кераміки з використанням паст на основі порошків срібло—мідь. Проведено серію експериментів по змочуванню подібної кераміки розплавами системи Ag—Cu—O на повітрі в діапазоні температур 1050—1270 К. Визначено оптимальні умови для паяння та склади металізаційних паст. Отримано зразки паяних з’єднань.


МЕТАЛІЗАЦІЯ, МЕТАЛОКИСНЕВЕ (ПОВІТРЯНЕ) ПАЯННЯ, ПЕРОВСКІТНА КЕРАМІКА