ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ

А.А.Адамовський,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #48
http://www.materials.kiev.ua/article/1877

Анотація

Досліджено триботехнічні характеристики однойменних пар тертя надтвердих матеріалів, а також пар тертя надтвердий матеріал— твердий сплав без мастила та з мастилом. Встановлено, що надтверді матеріали володіють надвисокою зносостійкістью в однойменних парах тертя без мастила і з мастилом. Коефіцієнти тертя і знос знижуються при введенні мастила. У парах тертя гексанит-Р—гексанит-Р введення мастила знижує коефіцієнт тертя в 7,6 рази в порівнянні з сухим тертям; в парах тертя надтверді матеріали—твердий сплав більшого зносу зазнає твердий сплав.


ЗМАЩУВАННЯ, ЗНОС, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ, СУХЕ ТЕРТЯ, ТВЕРДИЙ СПЛАВ