Конференції

ВПЛИВ СКЛАДУ НА СТРУКТУРУ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ФЕРИТУ Li0.5SmXFe2.5–XO4

M.Махмоуді,
 
М.Каванлоуеі,
 
Х.Малекі-Гхалех
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1886

Анотація

Досліджено вплив вмісту Sm Li0.5SmXFe2.5–XO4 (x = 0; 0,05; 0,1 и 0,2) та температури спікання на еволюцію фазового складу, мікроструктури та об’ємні магнітні властивості фериту літію, отриманого методом механічного легування. Результатами рентгеноструктурного аналізу чистих зразків підтверджено, що однофазні ферити формуються після спікання при температурі 800 °C, проте збільшення вмісту самарію призводить до утворення вторинної фази (SmFeO3). Встановлено, що об’ємні магнітні властивості фериту літію зменшуються зі збільшенням вмісту Sm і збільшуються з підвищенням температури спікання. Отримано однофазні ферити Li0.5SmXFe2.5–XO4 спіканням при температурі 800 °C, яка є нижчою за температуру, яку використовують у традиційному керамічному виробництві.


ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОМЕЛ В КУЛЬОВОМУ МЛИНІ, МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ, НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ, СПІКАННЯ, ФЕРИТ