ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І АДГЕЗІЙНОЇ МІЦНОСТІ ДВОШАРОВИХ ПОРОШКОВИХ ПЛАЗМОВО-НАПИЛЕНИХ ПОКРИТТІВ ПРИ ВИПРОБУВАННІ НА РОЗТЯГ

Н.А.Долгов,
 
І.В.Смирнов,
 
А.В.Бесов
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1888

Анотація

Досліджено пружні властивості і адгезійну міцність двошарових плазмових покриттів, отриманих плазмовим напиленням порошку оксиду цирконію, стабілізованого оксидом ітрію, на підшар із сплаву CoNiCrAlY. Запропоновано розрахункову схему для визначення розподілу нормальних і дотичних напружень у двошаровому покритті. Встановлено механізми руйнування керамічного плазмового покриття з металевим підшаром. Показано, що під дією зусиль розтягу в керамічному зовнішньому шарі з’являються численні тріщини, котрі розвиваються у металевий підшар, спричинюючи подальше відшаровування керамічного покриття. При збільшенні товщини зовнішнього шару механізм руйнування змінюється.


АДГЕЗІЙНА МІЦНІСТЬ, ВИПРОБУВАННЯ НА РОЗТЯГ, ДВОШАРОВЕ ПОКРИТТЯ, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, НОРМАЛЬНІ І ДОТИЧНІ НАПРУЖЕННЯ, ПЛАЗМОВЕ НАПИЛЮВАННЯ, ПОРОШКИ