ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НІТРИДУ БОРУ ПРИ СУХОМУ ТЕРТІ ОДНОІМЕННИХ ПАР

А.А.Адамовський,
 
А.В.Бочко,
 
О.Д.Костенко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1894

Анотація

Методом вакуумної пайки виготовлено вузли тертя із надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору, які випробувані на повітрі за схемою торець–торець без подачі мастила в зону тертя. Встановлено, що зі зниженням модуля пружності надтвердого матеріалу та з підвищенням навантаження і швидкості ковзання коефіцієнт тертя знижується.


ЗНОС, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, НАВАНТАЖЕННЯ, НАДТВЕРДИЙ МАТЕРІАЛ, СУХЕ ТЕРТЯ