Конференції

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЛІТУ НА ВЛАСТИВОСТІ КЕРАМІЧНИХ ПОКРИТТІВ, НАНЕСЕНИХ НА АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ МЕТОДОМ ПЛАЗМОВОГО АНОДНОГО ОКСИДУВАННЯ

Сунь Чуаньюй,
 
Юй Ван
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1898

Анотація

Оптимізовано чотири різні типи електролітів (розчини алюмінатів, силікатів, боратів та фосфатів) з метою їх використання для обробки поверхні алюмінієвого сплаву 7075 за допомогою плазмового анодного оксидування. Мікроструктуру, фазовий склад і корозійну стійкість керамічних покриттів проаналізовано методами растрової електронної мікроскопії, рентгенівської дифракції та електрохімічного аналізу. Виявлено, що керамічні покриття, отримані в розчині солі алюмінієвої кислоти, мають гарну електропровідність і щільну структуру з мікротвердістю HV0.1 = 1100 МПа. Більшість покриттів складалися з γ-Al2O3 та невеликої кількості α-Al2O3. Встановлено, що корозійна здатність зросла незначною мірою, тоді як щільність корозійного струму істотно зменшилась.


АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ, КЕРАМІЧНІ ПОКРИТТЯ, ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОЛІТУ, ПЛАЗМОВЕ АНОДНЕ ОКСИДУВАННЯ